Používání tohoto webu znamená souhlas s níže uvedenými podmínkami. Doporučujeme si je pečlivě přečíst. SC Virtual Host SRL si vyhrazuje právo tato ustanovení bez předchozího upozornění změnit. Nejnovější verze je přístupná na této stránce.

Přístup / návštěva této webové stránky podléhá smluvním podmínkám používání a znamená, že je výslovně přijímáte a představuje dohodu mezi stranami.

Vztah mezi stranami se řídí následujícími normativními akty:

GEO ne. 21/1992 o ochraně spotřebitele

GEO ne. 34/2014 o právech spotřebitelů na smlouvy uzavřené s profesionály

Zákon č. 363/2007 o boji proti nesprávným praktikám obchodníků ve vztahu ke spotřebitelům a harmonizaci předpisů s evropskými právními předpisy o ochraně spotřebitele

Zákon č. 365/2002 o elektronickém obchodu

SC Virtual Host SRL zaručuje uživateli omezený přístup, v osobním zájmu (objednání online, informace), na webové stránce www.kiwigym.cz a nezakládá právo stahovat nebo upravovat stránky částečně nebo úplně, prostřednictvím reprodukovat celý web nebo jeho část, kopírovat, prodávat / prodávat nebo provozovat web jiným způsobem, pro komerční účely nebo bez jeho předchozího písemného souhlasu.

Celý obsah webu www.kiwigym.cz - obrázky, texty, grafy, symboly, prvky grafické grafiky, e-maily, skripty, programy a další data - je majetkem společnosti SC Virtual Host SRL a jejích dodavatelů a je chráněn Zákon na ochranu autorských práv (zákon č. 8/1996) a zákony týkající se duševního a průmyslového vlastnictví. Použití kteréhokoli z výše uvedených prvků bez souhlasu SC Virtual Host SRL je trestáno podle platných právních předpisů.

Doménu Www.kiwigym.cz je vlastněna SC Virtual Host SRL Používání této ochranné známky, doménových nebo marketingových jmen, log a emblémů, v přímé nebo „skryté“ podobě (typu, ale bez omezení na meta tagy nebo jiné techniky indexování, vyhledávání na webu) bez předchozího písemného souhlasu je podle zákona zakázáno a potrestáno.

Výrobky uvedené na www.kiwigym.cz prodává společnost SC Virtual Host SRL Ceny produktů lze kdykoli změnit. Před zakoupením produktu zkontrolujte konečnou prodejní cenu.